top of page

Tomoka Shibasaki

papyrus

Client : Tomoka Shibasaki for papyrus magazine

Gentosha

Illustration : mio.matsumoto

bottom of page