top of page

Tomoka Shibasaki

papyrus

Tomoka Shibasaki for papyrus magazine

Gentosha, Japan 2012 - 2013

Illustration : mio.matsumoto

bottom of page